Mac svenska

En kurs består av en videoinspelning och ett häfte. Klicka på häftetoch skriv ut det med hjälp av skrivariconen. Klicka på videon och spara den på din egen hårddisk. När du klickar på den köres den med hjälp av Quick Time Player. Om du saknar något i dessa kurser kan kanske någon annan kurs hjälpa dig t.ex. en windowskurs om du har Word på din mac. Allt gratis

Steg 1 Grundkurs: Minnen, mappar och filer

Inre och yttre minne, rensa USB-minne, genomgång tangentbord, ordbehandlingsprogrammet Texteditor, 9 filer sparas i rootenUSB-minnet, varför mappar, skapa mappar, flytta filer till mappar, radera filer,byta namn på filer, jämförelse USB och hårddisk.

Mac                     Häfte                   Video 1               Video 2                Video 3

                             

Steg 2 Grundkurs: Libre Office Writer Förkunskaper Steg 1

Formatmallen/ Styckemallen normal, entertryckning, markera text, kopiera, flytta, radera text, marginaler, fonter, formatmallar/styckemallar, dokument med många sidor, sidhuvud, sidfot, flera fönster samtidigt.

Mac                     Häfte                   Video 1               Video 2                Video 3               Video 4

 

Steg 3 Grundkurs: Internet Förkunskaper Steg 1,2

URL-adresser, söka information, betala räkningar, skaffa e-postadress, använda epostprogram, svara på epost

Mac                     Häfte                   Adresslista          Video 1                Video 2

 

Steg 4: Distansarbete Förkunskaper Steg 1, 2, 3

Installera epostprogram på din egen dator, skapa mappar för e-post, hur Lisa jobbar med avtal och offerter, ordbehandling i epostprogram, adressbok och grupper, skicka stora filer, fjärrhjälp.

1.      Mac         Häfte                   Adresslista          Video 1                Video 2               Video 3               Video 4

 

Steg 5: Webbsidor Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 4

Skapa domän på ett webbhotell, skapa webbsida i HTLM-kod, filnamn på ditt webbhotell, kopiera webbsida till webbhotell, webb editor, länkade sidor, webbsidor i LibreOffice Writer, e-postadress hos One.com, användaren lämnar information på webbsidor, bilder på webbsidor.

Mac                     Häfte                   Adresslista          Video 1                Video 2               Video 3               Video 4                                                                                                                                                                                           svlekt

                           

Till startsidan