Steg 6: Marknadsföring på nätet  Förkunskaper 1, 2, 3, 4, 5

 

Webbsidor blogg ehandel, skapa blogg, skapa inlägg, användare skriver kommentar, introduktion till en modern ehandel, en orienteringsklubb presenterar sig på youtube.

Mac

Häfte

Adresslista

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Bidrag 1

                                                    Bidrag 2                  Bidrag 3                  Video OK Komp

Steg 7: LibreOffice Calc  Förkunskaper 1, 2

Celler, rader, kolumner, text, tal, formler, enkel budget, formatering, kopiera formler, två kalkyler på samma blad, faktura, diagram, låsa fönster, makro, tabell/register sortering, schema.

Mac

Häfte

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

 

 

Steg 8: LibreOffice Impress  Förkunskaper steg 1, 2

Skapa sidor med text, bilder och ljud, automatiskt och manuellt bildspel

Mac

Häfte

Video 1

Video 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 9: LibreOffice Databas Förkunskaper steg 1, 2

Fält, fältrubrik, poster, objekt index, register i Writer, Calc, databas, register CD-skivor och foto, formulär, frågor, söka i stora register.

 

Mac

Häfte

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan